Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació (bibtex)
by Rifà, Josep (UAB)
Reference:
Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació (Rifà, Josep (UAB)), Applicability: From 1-01-2002 to 1-1-2004, Finantial support: 7212€, 2001XT-16. CIRIT. Generalitat de Catalunya, 2002.
Bibtex Entry:
@techreport{CIRIT2001,
	author = {Rifà, Josep (UAB)},
	number = {7212€},
	year = {2002},
	month = {From 1-01-2002 to 1-1-2004},
	howpublished = {2004},
	institution = {2001XT-16. CIRIT. Generalitat de Catalunya},
	title = {Xarxa tem\`{a}tica de seguretat, codificaci\'{o} i transport de la
informaci\'{o}},
	address = {Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona},
	note = {}, type = {Research Project}
}
Powered by bibtexbrowser