Grup de recerca consolidat: Codificació, Compressió i Seguretat (bibtex)
by Rifà, Josep
Reference:
Grup de recerca consolidat: Codificació, Compressió i Seguretat (Rifà, Josep), Applicability: From1-10-2005 to 30-10-2009, Finantial support: 2005SGR-319, AGAUR. Generalitat de Catalunya, 2005.
Bibtex Entry:
@techreport{SGR2005,
	author = {Rifà, Josep},
	number = {},
	year = {2005},
	month = {From1-10-2005 to 30-10-2009},
	number = {2005SGR-319},
	institution = {AGAUR. Generalitat de Catalunya},
    howpublished = {2009},
	title = {Grup de recerca consolidat:
Codificaci\'{o}, Compressi\'{o} i Seguretat},
	address = {Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona},
	note = {J. Borges, J.M. Basart, M. Bras, J. Serra, P.
Guitart, J. Pujol, S. Robles, J. Borrell, J. Garc\'{\i}a,
C.Garrigues, M. Villanueva, C. Fern\'{a}ndez, G. Navarro, J. Pons,
F. Aul\'{\i}, J. Bartrina, J. Cucurull and F. Garc\'{\i}a.},
type = {Research Project}
}
Powered by bibtexbrowser