UNITAT de COMBINATORIA i COMUNICACIÓ DIGITAL (bibtex)
by Rifà, Josep
Reference:
UNITAT de COMBINATORIA i COMUNICACIÓ DIGITAL (Rifà, Josep), Applicability: From 1-01-2000 to 1-01-2002, Finantial support: 1500000Pt, SGR99-300. AGAUR. Generalitat de Catalunya, 2000.
Bibtex Entry:
@techreport{SGR99,
	author = {Rifà, Josep},
	number = {1500000Pt},
	year = {2000},
	month = {From 1-01-2000 to 1-01-2002},
	howpublished = {2002},
	institution = {SGR99-300. AGAUR. Generalitat de Catalunya},
	title = {UNITAT de COMBINATORIA i  COMUNICACI\'{O} DIGITAL},
	address = {Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona},
	note = {Joan Borrell, Andreu Riera, Jaume Pujol, Jordi Pons, Juli\`{a} Minguill\'{o}n, Merc\`{e} Villanueva, Joaquim Borges},
        type = {Research Project}
}
Powered by bibtexbrowser