Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació (bibtex)
by Rifà, Josep (UAB)
Reference:
Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació (Rifà, Josep (UAB)), Applicability: From 1-01-2004 to 1-01-2006, Finantial support: 5500€, CIRIT. 2003XT-74. Generalitat de Catlunya, 2004.
Bibtex Entry:
@techreport{XT2003,
	author = {Rifà, Josep (UAB)},
	number = {5500€},
	year = {2004},
	month = {From 1-01-2004 to 1-01-2006},
	howpublished = {2006},
	institution = {CIRIT. 2003XT-74. Generalitat de Catlunya},
	title = {Xarxa tem\`{a}tica de seguretat, codificaci\'{o} i transport de la informaci\'{o}},
	address = {Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona},
	note = {Combinat\`{o}ria i Comunicaci\'{o} Digital
(UAB), Josep Rif\`{a}. Combinat\`{o}ria, Teoria de Grafs i Aplicacions
(UPC), Oriol Serra Matem\`{a}tica aplicada a la Criptologia (UPC), Paz
Morillo Matem\`{a}tica Discreta (UPC), Marc Noy Criptografia i Secret
Estad\'{\i}stic (URV), Josep Domingo Grup d'Enginyeria Telematica
(UIB), Pep Lluis Ferrer Matem\`{a}tica Discreta (UdL), Josep M. Miret
Combinatoire et algorithmique (LRCS, Bourdeaux), Andr\'{e}  Raspaud},
type = {Research Project}
 }
Powered by bibtexbrowser