Equivalències entre estructures combinatòricament regulars: Codis, Esquemes i grafs (bibtex)
by Rifà, Josep
Reference:
Equivalències entre estructures combinatòricament regulars: Codis, Esquemes i grafs (Rifà, Josep), PhD thesis, Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Llorenç Huguet, 1987.
Bibtex Entry:
@phdthesis{josep_rifa_equivalencies_1987,
	address = {Programa d'Informàtica},
	type = {{PhD} {Thesis}},
	title = {Equivalències entre estructures combinatòricament regulars: {Codis}, {Esquemes} i grafs},
	url = {https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=50361},
	school = {Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona},
	author = {Rifà, Josep},
	year = {1987},
	advisor = {Llorenç Huguet}
}
Powered by bibtexbrowser