CCSG Research: Master Theses
2013
[10]Cyclic codes over rings (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Borges, Joaquim; Fernández-Córdoba, Cristina, . [bibtex]
2012
[9]Computing the minimum Hamming distance for Z2Z4-linear codes (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Villanueva, Mercè, . [bibtex]
2010
[8]Códigos completamente regulares (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, Villanueva, Mercè, . [bibtex]
2009
[7]Error correction in network coding (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Pujol, Jaume, . [bibtex]
[6]Duality of Z2Z4-additive codes (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Borges, Joaquim, . [bibtex]
2008
[5]On data-hiding and nonlinear codes (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, . [bibtex]
2002
[4]I-Propelinear Codes (), Master's thesis, Escola d'Enginyeria, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Borges, Joaquim, . [bibtex]
1996
[3]Simulacions de codis correctors d'errors per QAM en canals Gaussians amb soroll blanc additiu (), Master's thesis, Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, . [bibtex]
1991
[2]Relacions entre codis binaris completament regulars no lineals i grafs distància-regulars" (), Master's thesis, Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, . [bibtex]
1989
[1]t-dissenys i les seves relacions (), Master's thesis, Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, . [bibtex]
Powered by bibtexbrowser