CCSG Research: 2004
2004
[4]Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació (), Applicability: From 1-01-2004 to 1-01-2006, Finantial support: 5500€, CIRIT. 2003XT-74. Generalitat de Catlunya, . [bibtex]
[3]Fons bibliogràfic en Ciència i Tecnologia (), Applicability: From 1/1/2004 to 31/12/2004, Finantial support: 10985€, 2003PIRA 00109. AGAUR. Generalitat de Catalunya, . [bibtex]
[2]Desarrollo de aplicaciones decisivas y seguras sobre una plataforma ligera de agentes móviles (), Applicability: 1/1/2004 to 31/12/2006, Finantial support: 96000€, TIC2003-02041. CICYT. Gobierno de España, . [bibtex]
[1]Visiting Scholarship: Dr. Phelps, Kevin (), Applicability: 25/9/2004 to 14/11/2004, Finantial support: 1745€, VIS2004-29. UAB- CIRIT. Generalitat de Catalunya, . [bibtex]
Powered by bibtexbrowser